Stanovujú sa podrobnosti inštitútu urovnania v konaní s Protimonopolným úradom

Pripravované od 30.04.2021
[04.02.2021]

Návrh vyhlášky Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh vyhlášky Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania v zmysle § 52 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, ktorý je momentálne tiež v medzirezortnom pripomienkovom konaní. V konaní o urovnaní (ktorého podstatou je priznanie zodpovednosti účastníka konania na protiprávnom konaní) môže byť účastníkovi konania znížená pokuta. V konaní vo veci dohody obmedzujúcej súťaž uzatvorenej medzi podnikateľmi, ktorí podnikajú na rovnakej úrovni výrobného alebo distribučného reťazca a v konaní vo veci zneužitia dominantného postavenia môže byť podnikateľovi znížená pokuta o 30 %. V konaní vo veci iného porušenia môže byť podnikateľovi pokuta znížená o 50 %.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu