Stanovujú sa hodnoty na určenie zanedbateľného účinku na hospodársku súťaž

Pripravované od 30.04.2021
[04.02.2021]

Vyhláška Protimonopolného úradu SR, ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh vyhlášky Protimonopolného úradu SR, ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov, má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž.
Prahové hodnoty sú navrhnuté osobitne pre dohody a zosúladené postupy medzi konkurentmi (horizontálne dohody) , ktoré predstavujú 10 % spoločný podiel na relevantnom trhu a osobitne pre dohody a zosúladené postupy medzi podnikateľmi, ktorí nie sú konkurentmi, ktoré predstavujú 15 % podiel na príslušnom relevantnom trhu. Navrhuje sa aj osobitná hranica 5 % v prípadoch, ak je hospodárska súťaž obmedzená kumulatívnym (súhrnným) účinkom dohôd, ktoré obsahujú obdobný druh obmedzení súťaže a ktoré vedú k obdobným účinkom na trhu a tieto paralelné dohody s obdobným účinkom sa vzťahujú na viac ako 30 % trhu.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu