Upravujú sa podmienky pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa

Schválené od 05.02.2021 - Číslo zákona: 67/2020
[09.02.2021]

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19


Parlament schválil novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorá upravuje podmienky pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa.
Za účelom dosiahnutia splnenia podmienky zákonom určenej výšky zdaniteľných príjmov pre možnosť uplatnenia daňového bonusu sa za zdaniteľné príjmy budú považovať aj napr. plnenia poskytnuté v rámci aktívnej politiky trhu práce, nemocenské z dôvodu práceneschopnosti z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, ošetrovné ai.
Zákon nadobudne účinnosť vyhlásením v zbierke zákonov, preto v dobe uverejnenia tejto aktuality nie je možné uviesť presný dátum. Bude doplnené po vyhlásení.  
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu