Výdavky vynaložené na testovanie na ochorenie COVID-19 budú daňovo uznateľné

Schválené od 09.02.2021 - Číslo zákona: 67/2020
[01.02.2021]

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19


Parlament schválil novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorá umožňuje uznať do daňových výdavkov:
  • všetky výdavky vynaložené na testovanie zamestnancov/daňovníka v súvislosti so zistením choroby COVID 19, vrátane výdavkov vynaložených blízke osoby zamestnancov/daňovníka;
  • výdavky vynaložené na testovanie fyzických osôb, ktoré vykonávajú činnosť pre daňovníka v mieste jeho podnikania.
V prípade zabezpečenia testovania zamestnancov a ich blízkych osôb, takto poskytnuté nepeňažné plnenie nebude podliehať zdaneniu.
Zákon nadobudne účinnosť vyhlásením v zbierke zákonov, preto v dobe uverejnenia tejto aktuality nie je možné uviesť presný dátum. Bude doplnené po vyhlásení.  
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu