Znižuje sa dolná hranica pokuty za opakované porušenie povinností podľa zákona o potravinách

Pripravované od 31.05.2021 - Číslo zákona: 152/1995
[01.02.2021]

Zákon o potravinách


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona o potravinách, ktorá znižuje dolnú hranicu pokuty uloženú orgánom kontroly potravín za opakované porušenie povinností podľa § 28 ods. 8 zákona o potravinách z pôvodnej výšky 1 000 000 EUR na 50 000 EUR.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu