Obchodníci budú môcť výsledné ceny zaokrúhliť a zrušiť tak 1 a 2 centové mince

Pripravované od 31.12.2021 - Číslo zákona: 18/1996
[31.01.2021]

Zákon o cenách


Do medziezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona o cenách, ktorá umožní obchodníkom zaviesť zaokrúhlenie výslednej platenej ceny pri platbe kupujúcim v hotovosti na 5 centov- nahor alebo nadol podľa pravidiel uvedených v zákone. u obchodníkov tak dôjde k eliminácii platby 1 a 2 centovými mincami.  
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu