Platba poistného za január 2021 pre zamestnávateľov a SZČO zasiahnutých krízou sa odkladá do 30.6.

Schválené od 28.01.2021 - Číslo zákona: 131/2020
[31.01.2021]

Nariadenie vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19


Vláda schválila odklad odvedenia poistného pre SZČO a zamestnávateľov za obdobie január 2021 do 30. júna 2021. Táto výnimka sa bude týkať zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov o 40 % a viac. 

Poistné, ktoré platí zamestnanec a odvádza ho jeho zamestnávateľ, je zamestnávateľ naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu