S negatívnym výsledkom testu je možné cestovať na pracovné pohovory a za účelom uzatvorenia zmluvy

Schválené od 26.01.2021
[28.01.2021]

Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na predĺženie trvania opatrení prijatých uznesením vlády SR č. 1 zo 6. januára 2021 a a doplnenie uznesenia vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021


Od 27. januára 2021 platí výnimka zo zákazu vychádzania aj na cestu osoby na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a cestu späť, ak sa táto osoba preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu vykonaného od 18. januára 2021 alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu