Zamestnávatelia musia od zamestnancov vyžadovať negatívny test na COVID-19

Schválené od 26.01.2021
[22.01.2021]

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky


Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sú zamestnávatelia povinní zakázať zamestnancom vstup na pracovisko v prípade, ak zamestnanec nedisponuje negatívnym antigénovým alebo PCR testom na COVID-19 alebo dokladom o prekonaní tohto ochorenia. Ak toto zamestnanec nepredloží a zamestnávateľ mu odoprie vstup na pracovisko, je toto odopretie vstupu považované za odopretie vstupu z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu