SZČO budú povinné odvádzať nový odvod do fondu zamestnanosti

Pripravované od 31.12.2021 - Číslo zákona: 461/2003
[21.01.2021]

Zákon o sociálnom poistení


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona o sociálnom poistení, ktorá zavádza nový druh odvodu pre SZČO - a to odvod do fondu zamestnanosti vo výške 0,5 % z vymeriavacieho základu. 
Peniaze z tohoto fondu budú určené na poskyovanie podpory zamestnávateľom a SZČO, ktorí budú nútení obmedziť svoju činnosť v dôsledku vplyvu vonkajších faktorov (napr. mimoriadna situácia, núdzový stav). Podmienky poskytovania podpory bude upravovať nový zákon o podpore v čase skrátenej práce. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu