Znižuje sa úroková sadzba pri odklade platenia dane, resp.pri platení dane v splátkach

Schválené od 31.12.2020 - Číslo zákona: 563/2009
[04.12.2020]

Zákon o správe daní (daňový poriadok)


Parlament schválil novelu zákona o správe daní, ktorá znižuje ročnú úrokovú sadzby pri odklade platenia dane a pri platení dane v splátkach, a to z 10 % na 3 %, aby mali daňové subjekty väčšiu motiváciu využiť tento inštitút v čase, keď potrebujú preklenúť dočasnú nepriaznivú finančnú situáciu. Zároveň umožňuje, aby odklad alebo splátky bolo možné povoliť aj spätne ku dňu splatnosti dane.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu