Znížená sadzba dane z príjmu vo výške 15% bude platiť len pre mikrodaňovníkov

Schválené od 31.12.2020 - Číslo zákona: 595/2003
[04.12.2020]

Zákon o dani z príjmov


Parlament schválil novelu zákona o dani z príjmov, ktorá s účinnosťou od 1. 1. 2021 ponecháva zníženú 15%-nú sadzbu iba pre mikrodaňovníkov (s výnosmi do 50 000 EUR). Podľa doteraz platnej úpravy zákon umožňoval je použitie daňovníkom – fyzickým osobám a právnickým osobám, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) daňovníka nepresiahli sumu 100 000 eur. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu