Znižuje sa sadzba dane na motorový benzín, naftu a LPG

Schválené od 31.12.2020 - Číslo zákona: 98/2004
[02.12.2020]

Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja


Parlament schválil novelu zákona o spotrebnej dani z minerálnych olejov, ktorá stanovuje jednu sadzbu dane na motorový benzín a jednu sadzbu dane na motorovú naftu na úrovni terajšej zvýhodnenej sadzby dane (514 eur/1 000 l a 368 eur/1 000 l).
Súčasne od 1.7.2021 dôjde k zavedeniu jednej sadzby dane na skvapalnené plynné uhľovodíky (LPG) bez ohľadu na účel ich použitia (182 eur/1 000 kg) a k zavedeniu daňovo zvýhodnenej sadzby dane vo výške 0 eur/1 000 kg, ak bude tento minerálny olej použitý ako palivo na výrobu tepla. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu