Sociálna poisťovňa sprístupní zamestnávateľom údaje pre určenie obdobia nepodliehajuceho odvodu

Schválené od 31.12.2020 - Číslo zákona: 461/2003
[02.12.2020]

Zákon o sociálnom poistení


Parlament schválil novelu zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej je sociálna poisťovňa povinná sprístupniť zamestnávateľovi v elektronickej podobe informácie o jeho zamestnancovi, ktoré spracúva vo svojom informačnom systéme, a sú nevyhnutné na určenie obdobia, počas ktorého zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu