Obmedzuje sa možnosť cestovných kancelárií poskytovať náhradné zájazdy

Pripravované od 30.04.2021 - Číslo zákona: 170/2018
[27.11.2020]

Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu, ktorá upravuje poskytovanie náhradných zájadov cestovnými kanceláriami.
Obmedzuje sa možnosť poskytovania oznámení o náhradnom zájazde proti vôli cestujúceho (okrem výnimiek) do 30. apríla 2021. Vytvára sa možnosť pre cestovné kancelárie aj pri realizácii zájazdu po 1. máji 2021 ponúknuť cestujúcim v prípade mimoriadnej situácie zmenu zájazdu. Cestujúci však bude mať možnosť zmenu odmietnuť a teda požadovať naspäť vrátenie zaplatených finančných prostriedkov - pôjde o tzv. dobrovoľné poukazy a každý cestujúci má právo takýto poukaz odmietnuť.  
Oznámenie o náhradnom zájazde má určené minimálne náležitosti, pričom obzvlášť dôležitá je informácia o lehote, v ktorej je cestovná kancelária povinná dohodnúť sa s cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu – cestovná kancelária môže v tomto období ponúknuť cestujúcemu na výber náhradný zájazd, cestujúci však nie je povinný žiadny z náhradných zájazdov akceptovať, a preto po uplynutí lehoty určenej cestovnou kanceláriou je táto povinná vrátiť cestujúcemu zaplatené finančné prostriedky a to najneskôr do 14 dní od odmietnutia oznámenia o náhradnom zájazde. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu