Ustanovujú sa sadzby na určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov

Pripravované od 14.12.2020 - Číslo zákona: 373/2015
[11.11.2020]

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov


Ministerstvo životného prostredia predložilo návrh novely vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov, ktorou dochádza k zavedeniu sadzieb na určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov.
Na účely ekonomicky oprávnených výdavkov sa považujú nasledovné sadzby (materiál: cena v € za tonu):
  • sklo: 100€
  • plasty: 550€
  • papier:120€
  • noviny, časopisy: 50€
  • kompozitné obaly na báze lepenky: 550€
  • kovové obaly: 250€
  • drevené obaly: 16€
Vyhláška nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia a v čase uverejnenia aktuality nie je možné tento dátum presne určiť. . 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu