Zavádza sa zákonné predkupné právo k poľnohospodárskym pozemkom

Pripravované od 30.04.2021 - Číslo zákona: 140/2014
[11.11.2020]

Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ktorá ustanovuje zákonné predkupné právo k prevádzaným poľnohospodárskym pozemkom.
Toto predkupné právo bude patriť len explicitne vymedzeným subjektom súkromného a verejného sektora:
  • vlastník poľnohospodárskeho pozemku, ktorý súsedí s prevádzaným pozemkom;
  • štát, obec, VÚC a Génová banka SR (tieto subjkty len pre vymedzené účely).
Prevádzajúci je povinný zverejniť ponuku na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku najmenej na 30 dní v Registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu