Zavádza sa minimálny podiel pre ekologické vozidlá pri verejnom obstarávaní

Pripravované od 01.08.2021
[11.11.2020]

Zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy, ktorý zavádza minimálny percentuálny podiel ekologických vozidiel pri zadávaní nadlimitnej zákazky pri verejnom obstarávaní a pri zabezpečovaní služieb vo verejnom záujme v osobnej doprave.
Táto nová povinnosť pozitívne ovplyvní podnikateľov v oblasti výroby ekologických vozidiel a súvisiacej infraštruktúry. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu