Znižuje sa daň z motorových vozidiel pre podnikateľov v kamiónovej a autobusovej doprave

Už o 11 dní - Schválené od 30.11.2020 - Číslo zákona: 361/2014
[10.11.2020]

Zákon o dani z motorových vozidiel


Parlament schválil novelu zákona o dani z motorových vozidiel, ktorá znížuje daňové zaťaženie autodopravcov podnikajúcich v kamiónovej doprave a autobusovej doprave.
Odstraňuje sa podmienka „párovania“ vozidiel ťahač a náves v návesovej jazdnej súprave a pre všetky ťahače a návesy sa použije nižšia ročná sadzba dane než do akej by patrili podľa najvyššej prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti uvedenej v doklade vozidla (uvedené v samostatnej prílohe č. 1a).
Zavádzajú sa nové percentuálne zvýhodnenia ročnej sadzby dane pre všetky úžitkové vozidlá zaradené do kategórie M2, M3 a N3. Nové percentuálne zvýhodnenia ročných sadzieb daní sa pohybujú v rozmedzí od 50% do 10% s ohľadom na vek vozidla a sú uplatňované od prvého zaradenia vozidla do evidencie vozidiel do 156 kalendárnych mesiacov veku vozidla. Po uplynutí 156 kalendárnych mesiacov sa pre úžitkové vozidlá zaradené do kategórie M2, M3 a N3 bude uplatňovať ročná sadzba dane podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 1a bez ďalšej zmeny sadzby dane z titulu veku vozidla. Úprava ročnej sadzby dane pre vozidlá kategórie O4 sa navrhuje vo výške 60% vždy bez ohľadu na vek vozidla.
Nové ročné sadzby dane a úpravy ročnej sadzby dane sa uplatnia už na zdaňovacie obdobie roku 2020. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu