Podnikatelia si budú môcť opraviť základ dane v súvislosti s DPH pri neuhradení pohľadávok

Schválené od 31.12.2020 - Číslo zákona: 222/2004
[02.12.2020]

Zákon o dani z pridanej hodnoty


Parlament schválil novelu zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorá zavádza novú možnosť opravy základu dane pri dodaní tovaru alebo služby, ak platiteľ dane, ktorý uskutočňuje tieto dodania, nedostal zaplatené celkom alebo sčasti a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou. Tento inštitút sa v súlade s vyššie uvedenými dôvodmi bude môcť uplatniť len pri dodaniach tovaru a služby v tuzemsku, v cene ktorých bola platiteľom dane uplatnená daň. Kedy a v akom rozsahu sa na účely zákona pohľadávka stáva nevymožiteľnou, ustanovuje priamo tento zákon (§25a ods. 2). 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu