Upravujú sa minimálne mzdové nároky za prácu cez víkend a v noci

Schválené od 31.12.2020 - Číslo zákona: 311/2001
[02.12.2020]

Zákonník práce


Parlament schválil novelu Zákonníka práce, ktorá upravuje mzdové nároky zamestnancov pracujúcich cez víkend a v noci.
Ustanovujú sa sumy mzdových zvýhodnení a mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce, ktoré sú naviazané na minimálnu mzdu pevnou sumou, ktorá bude vychádzať zo sumy minimálnej mzdy, ktorá sa navrhuje na rok 2021 (t. j. 623 eur), napr.:
  • za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,79 eura (pôvodne minimálne 50% minimálnej mzdy);
  • za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 3,58 eura (pôvodne minimálne 100% minimálnej mzdy);
  • za každú hodinu nočnej práce mzdovú kompenzáciu v sume 1,43 eura (pôvodne minimálne 40% minimálnej mzdy), resp. 1,79 eura v prípade rizikovej práce (pôvodne minimálne 50% minimálnej mzdy).
Ustanovuje sa aj spôsob nárastu minimálnych mzdových nárokov od roku 2021, ktorý bude naviazaný na medziročnú zmenu mesačnej minimálnej mzdy. Suma bude rásť o rozdiel medzi jednotlivými kalendárnymi rokmi. Základňou bude suma 580 eur (mesačná minimálna mzda pre kalendárny rok 2020), ktorá sa násobí príslušným koeficientom (1,2 – 1,4 – 1,6 – 1,8 – 2,0) a k tejto sume sa pre rok 2021 pripočíta suma 43 eur, ktorá je nárastom (rozdielom) medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy na kalendárny rok 2020 (580 eur) a sumou mesačnej minimálnej mzdy na kalendárny rok 2021 (623 eur). Ak v ďalšom kalendárnom roku bude rozdiel medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy na rok 2021 a sumou mesačnej minimálnej mzdy na rok 2022 napr. 12 eur, pripočíta sa k tejto sume (t. j. 580 euro * príslušný koeficient + 43 euro) táto suma.
Z dôvodu prehľadnosti oznámi Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vždy do 1. novembra výšku jednotlivých súm. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu