Minimálna mzda bude vo výške 57 % z priemernej mesačnej mzdy

Schválené od 31.12.2020 - Číslo zákona: 663/2007
[02.12.2020]

Zákon o minimálnej mzde


Parlament schválil novelu zákona o minimálnej mzde, ktorá upravuje tzv. automat úpravy mesačnej minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok.
Minimálna mesačná mzda bude určená nasledovným vzorcom: Základom je priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy a mesačná minimálna mzda bude predstavovať 57 % z  tejto sumy. Táto novela mení pôvodných 60% na 57%.
V platnosti stále zostáva, že takýto postup sa uplatní len v situácii, ak nedôjde k inej dohode zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov.
Pre rok 2021 bude minimálna mzda vo výške 623 eur. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu