Podpora pre podnikateľov na projekty výskumu a vývoja

Schválené od 27.09.2020
[28.09.2020]

Výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky s označením VV 2020


Agentúra na podporu výskumu a vývoja podporí vybrané projekty výskumu a vývoja (VaV) s dobou riešenia max. 48 mesiacov.
Výzva nemá obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov VaV. Zameranie, ciele a vecnú náplň určuje žiadateľ.

Kto môže žiadať o podporu?

Žiadateľom môže byť slovenská právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ, s platným osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Aká je výška podpory projektu?

Výška podpory na riešenie jedného projektu je max. 250 000 EUR s ohľadom na finančnú náročnosť dosiahnutia cieľov projektu.

Dokedy treba podať žiadosť o podporu?

Žiadosť možno podať do 23.11.2020 do 12:00.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu