Predlžuje sa lehota pre vznik spoluzodpovednosti objednávateľa za nelegálne zamestnávanie

Pripravované od 28.02.2021 - Číslo zákona: 82/2005
[25.09.2020]

Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorá upravuje model primeranej zodpovednosti odberateľa práce alebo služby za nelegálne zamestnávanie zamestnancov poskytovateľa tejto práce alebo služby.
Spoluzodpovednosť bude v prípade cezhraničného poskytovania služby vznikať až v prípadoch dlhodobého poskytovania služby. Na ten účel sa tak predlžuje v súčasnosti zavedená lehota, a to z 5 dní v období 12 mesiacoch na 30 dní v období 12 mesiacoch.  
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu