Zamestnanci si budú môcť voliť medzi stravenkami a finančným príspevkom

Dnes - Schválené od 28.02.2021 - Číslo zákona: 311/2001
[09.02.2021]

Zákonník práce


Parlament schválil novelu Zákonníka práce, ktorá upravuje spôsob poskytovania príspevku na stravovanie zo strany zamestnávateľov.
Novela zavádza možnosť výberu zamestnanca medzi stravovacou poukážkou (tzv. gastrolístok) a finančným príspevkom na stravovanie. Právo výberu sa vzťahuje len na zamestnancov zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v inom (zmluvnom) stravovacom zariadení. Zamestnávateľ bude povinný upraviť pravidla, akým spôsobom sa realizuje výber zamestnanca.

Finančný príspevok bude oslobodený od dane z príjmu.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu