Zamestnanci si budú môcť voliť medzi stravenkami a finančným príspevkom

Pripravované od 28.02.2021 - Číslo zákona: 311/2001
[23.09.2020]

Zákonník práce


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela Zákonníka práce, ktorá upravuje spôsob poskytovania príspevku na stravovanie zo strany zamestnávateľov.
Novela zavádza možnosť výberu zamestnanca medzi stravovacou poukážkou (tzv. gastrolístok) a finančným príspevkom na stravovanie. Právo výberu sa vzťahuje len na zamestnancov zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v inom (zmluvnom) stravovacom zariadení. Zamestnávateľ bude povinný upraviť pravidla, akým spôsobom sa realizuje výber zamestnanca.
Finančný príspevok bude oslobodený od dane z príjmu.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu