Úpravujú sa pravidlá výkonu domáckej práce a telepráce

Zajtra - Schválené od 28.02.2021 - Číslo zákona: 311/2001
[09.02.2021]

Zákonník práce


Parlament schválil novelu Zákonníka práce, ktorá modernizuje ustanovenia upravujúce domácku prácu a teleprácu.
Ide o prácu, ktorá sa môže vykonávať aj na pracovisku zamestnávateľa, ale prenáša sa do domácnosti zamestnanca a táto práca sa pravidelne vykonáva z domácnosti zamestnanca. Nejde teda o tzv. home office, kedy zamestnanci vykonávajú prácu z domu len príležitostne.
Miesto výkonu domáckej práce je povinnou súčasťou pracovnej zmluvy a buď môže byť v zmluve priamo určené, alebo môže byť dohodnuté, že toto miesto si volí zamestnanec sám.
V prípade domáckej práce a telepráce musí byť urobené aj rozhodnutie o organizácii pracovného času. Buď ho organizuje zamestnávateľ spôsobmi podľa Zákonníka práce, a to ako fixný pracovný čas alebo pružný pracovný čas alebo jeho rozvrhovanie môže ponechať výlučne na zamestnancovi.
Upravujú sa aj ďalšie povinnosti zamestnávateľa, napríklad ohľadom zvýšených nákladov zamestnanca.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu