Skúšobná doba sa predlžuje o dni, počas ktorých zamestnanec z dôvodov na jeho strane nepracoval

Dnes - Schválené od 28.02.2021 - Číslo zákona: 311/2001
[09.02.2021]

Zákonník práce


Parlament schválil novelu Zákonníka práce, ktorá upravuje počítanie skúšobnej doby zamestnancov.
Nakoľko v praxi nastávajú situácie, kedy zamestnávateľ z objektívnych dôvodov nie je schopný si zamestnanca odskúšať v stanovenej skúšobnej dobe, novela stanovuje, že skúšobná doba sa predlžuje o čas celodenných prekážok v práci na strane zamestnanca, ktoré vznikli počas dohodnutej skúšobnej doby. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu