Zmierňujú sa podmienky pre podnikanie na základe remeselných a viazaných živnosti

Pripravované od 30.04.2021 - Číslo zákona: 455/1991
[21.09.2020]

Zákon o živnostenskom podnikaní


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona o živnostenskom podnikaní, ktorá znižuje mieru regulácie pri viazaných a remeselných živnostiach.
Vo všeobecnosti platí, že dochádza k zmenám pri preukazovaní činnosti v obore, skracuje sa lehota praxe v obore, resp. lehota preukazujúca praktickú činnost v danom obore.
Znižuje sa taktiež počet remeselných a viazaných živností. Napríklad prekladateľské a tlmočnícke služby sa od 1. mája 2021 stávajú voľnými živnosťami, a to isté platí pre živnosť galvanizácia kovov, Smaltovanie.    
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu