Predlžuje sa lehota na oznámenie zriadenia prevádzkarne

Pripravované od 30.04.2021 - Číslo zákona: 455/1991
[21.09.2020]

Zákon o živnostenskom podnikaní


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona o živnostenskom podnikaní, ktorá predlžuje lehotu na oznámenie zriadenie prevádzkarne.
Podľa doterajšej úpravy bol podnikateľ povinný ohlásiť prevádzkovanie živnosti v novej prevádzkarni najneskôr v deň jej zriadenia, po novele má na to 15 dní od jej zriadenia. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu