Živnostenské úrady budú požadovať od podnikateľov menej údajov pri ohlasovaní živnosti

Pripravované od 30.04.2021 - Číslo zákona: 455/1991
[21.09.2020]

Zákon o živnostenskom podnikaní


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona o živnostenskom podnikaní, ktorá zrušuje povinnosť predkladať údaje, ktoré si živnostenský úrad vie zabezpečiť z registrov verejnej správy.
Živnostenský úrad pri ohlásení živnosti nebude požadovať preukazovanie niektorých skutočností, medzi ktoré budú najčastejšie patriť: miesto a okres narodenia, meno a priezvisko otca, meno, priezvisko a rodné priezvisko matky, pri zmene mena a zmene priezviska aj pôvodné meno alebo pôvodné priezvisko občana Slovenskej republiky. Ide o údaje, ktoré bolo potrebné uvádzať za účelom vyžiadania výpisu z registra trestov. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu