Upravuje sa minimálna a maximálna dĺžka lehoty na pozastavenie živnosti

Pripravované od 30.04.2021 - Číslo zákona: 455/1991
[21.09.2020]

Zákon o živnostenskom podnikaní


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona o živnostenskom podnikaní, ktorá upravuje minimálnu a maximálnu dĺžku lehoty na pozastavenie živnosti. Minimálna dĺžka sa skracuje zo 6 mesiacov na 1 mesiac a maximálna dĺžka sa predlžuje z 3 rokov na 4 roky. To znamená, že pozastavenie živnosti môže podľa nových pravidiel trvať od 1 mesiaca po 4 roky. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu