Zakazuje sa obciam ukladať podnikateľom oznamovaciu povinnosť ohľadom prevádzkových časov

Pripravované od 30.04.2021 - Číslo zákona: 369/1990
[21.09.2020]

Zákon o obecnom zriadení


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona o obecnom zriadení, ktorá obciam zakazuje ukladať podnikateľom oznamovaciu povinnosť alebo inú povinnosť súvisiacu s prevádzkovým časom, ak ustanoveným prevádzkovým časom neporušujú všeobecne záväzné právne predpisy.  
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu