Spresňuje sa dokedy zamestnávateľ uplatňuje u zamestnanca daňový bonus a nezdaniteľnú časť dane

Schválené od 31.12.2020 - Číslo zákona: 595/2003
[04.12.2020]

Zákon o dani z príjmov


Parlament schválil novelu zákona o dani z príjmov, ktorá upresňuje, dokedy môže zamestnávateľ zamestnancovi uplatňovať nároky na daňový bonus a nezdaniteľnú časť základu dane, vyplývajúce z vyhlásenia.
Ak sa zamestnancovi skončilo zamestnanie, na daňový bonus a nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka prihliadne zamestnávateľ poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom sa zamestnancovi skončilo zamestnanie (ak zamestnanec neuvedie inak). Toto upresnenie má predovšetkým význam v prípade, ak zamestnávateľ ešte dodatočne vypláca nejaký príjem,
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu