Plnenia poskytnuté v rámci aktívnej politiky trhu práce budú oslobodené od dane z príjmu

Schválené od 31.12.2020 - Číslo zákona: 595/2003
[04.12.2020]

Zákon o dani z príjmov


Parlament schválil novelu zákona o dani z príjmov, ktorá oslobodzuje od dane z príjmu plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie.
Oslobodzuje sa napríklad príjem daňovníka- zamestnávateľa na preplatenie miezd zamestnancov a zároveň aj príjem prijatý ako náhrada za stratu zdaniteľného príjmu z činnosti. Obdobne sa oslobodzuje plnenie poskytované v rámci aktívnej politiky práce na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní ak je toto plnenie vyplácané zamestnávateľovi, ktorý je právnickou osobou.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu