Zrušuje sa povinnosť uhradiť vyrovnanie preddavkov zaplatených do podania daňového priznania

Schválené od 31.12.2020 - Číslo zákona: 595/2003
[04.12.2020]

Zákon o dani z príjmov


Parlament schválil novelu zákona o dani z príjmov, ktorá ruší povinnosť pre daňovníkov – právnické osoby, ktorí nebudú musieť vykonávať vyrovnanie preddavkov na daň z príjmu zaplatených do lehoty na podanie daňového priznania.
Podľa súčasne platného zákona o dani z príjmov je daňovník – právnická osoba, ktorej z podaného daňového priznania vyplýva platiť vyššie preddavky na daň z príjmov, povinný do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania vyrovnať preddavky tak, aby boli od začiatku zdaňovacieho obdobia zaplatené vo výške, ktorá mu vychádza platiť po podaní daňového priznania. Novela ruší túto povinnosť, tj. vyrovnanie rozdielu na preddavkoch zaplatených a splatných od začiatku zdaňovacieho obdobia do lehoty na podanie daňového priznania sa nevykoná.
 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu