Nový vzor kontrolného výkazu k DPH

Pripravované od 31.12.2020
[09.09.2020]

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh novely, ktorou sa upravuje vzor kontrolného výkazu k DPH.
Tento vzor nadväzuje na plánováné zmeny v zákone o DPH, ktorým má byť zavedený nový inštitút opravy základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby, pričom pohľadávka sa stala nevymožiteľnou.
Účinnosť opatrenia bude závisieť od účinnosti novely zákona o DPH.  
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu