Nový vzor kontrolného výkazu k DPH

Schválené od 31.12.2020
[17.12.2020]

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty


Ministerstvo financií schválilo nový vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty ktorý zohľadňuje zmeny vykonané v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty účinné od 1. januára 2021, a to zavedenie nových ustanovení umožňujúcich opravu základu dane pri dodaní tovaru alebo služby, ak platiteľ dane, dodávateľ, nedostal zaplatené za dodanie tovaru alebo služby a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu