Ruší sa oslobodenie od sociálnych odvodov pre 13. a 14. plat

Schválené od 31.12.2020 - Číslo zákona: 461/2003
[02.12.2020]

Zákon o sociálnom poistení


Parlament schválil novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá ruší špeciálne ustanovenie zákona pre určenie vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie zamestnancom a zamestnávateľom z 13. platu alebo 14. platu poskytnutého zamestnancovi v roku 2021.
To znamená, že pre 13. a 14. plat zaniká oslobodenie od platenia odvodov na sociálne poistenie do sumy 500 € a platiť sa bude v plnej výške z celého poskytnutého 13. a 14. platu. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu