Podpora pre poľnohospodárov a MSP zasiahnutých krízou v dôsledku COVID-19

Schválené od 02.09.2020
[03.09.2020]

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020. Výzva číslo 49/PRV/2020, opatrenie 21 - Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19.


Výnimočná dočasná podpora pre spracovateľské mikro, malé a stredné podniky (MSP) obzvlášť zasiahnuté krízou v dôsledku COVID-19.
Podporené budú vybrané MSP spracovávajúce poľnohospodárske výrobky v priemysle: vinársky, mäsový, mliekarenský, konzervárenský, hydinársky, mlynský, cukrovarnícky a sladovnícky.
Maximálna výška pre podnik je závislá od počtu zamestnancov:
  • 1-9 zamestnancov: 10 000 EUR,
  • 10-49 zamestnancov: 25 000 EUR,
  • 50-249 zamestnancov: 50 000 EUR.
Žiadať o podporu je možné od 7.9.2020 do 22.9.2020.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu