Rozširuje sa zoznam podkladov, ktoré je zamestnávateľ povinný predložiť inšpekcii práce

Pripravované od 31.12.2020 - Číslo zákona: 125/2006
[25.08.2020]

Zákon o inšpekcii práce


Do medirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh novely zákona o inšpekcii práce, ktorá upravuje zoznam podkladov ktoré je zamestnávateľ povinný predložiť pri inšpekcii práce. Zamestnávateľ je na požiadanie povinný poskytnúť inšpektorátu práce/ inšpektorovi práce aj fotodokumentáciu, audiovizuálne záznamy a zvukové záznamy. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu