Znižuje sa sadzba pokuty pre zamestnávateľov ukladanej súvislosti s pracovným úrazom

Pripravované od 31.12.2020 - Číslo zákona: 125/2006
[25.08.2020]

Zákon o inšpekcii práce


Do medirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh novely zákona o inšpekcii práce, ktorá upravuje dolnú sadzbu pokuty ukladanej zamestnávateľom v prípade vzniku pracovného úrazu.
Za porušenie pracovnoprávnych predpisov, v dôsledku ktorého vznikol pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, je v súčasnosti ustanovená pokuta s dolnou sadzbou 33 000 eur. Po novom sa navrhuje nižšia dolná sadzba pokuty, a to 15 000 eur, pre pracovné úrazy, ktorými bola spôsobená ťažká ujma na zdraví. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu