Dočasná ochrana podnikateľov sa predlžuje do 31.12.2020

Schválené od 18.09.2020
[21.09.2020]

Nariadenie vlády SR, ktorým sa predlžuje trvanie dočasnej ochrany


Vláda schválila nariadenie, ktorým sa predlžuje trvanie dočasnej ochrany poskytovanej na základe zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, pričom dočasná ochrana sa predlžuje do 31. decembra 2020.
V súčanosti taktiež prebieha príprava nového zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov, ktorá nadviaže na exisujúcu právnu úpravu.  
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu