Vouchery pre podnikateľov na služby architektov, dizajnérov, programátorov, reklamu a marketing

Schválené od 03.08.2020
[04.08.2020]

Riadna výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku


Kreatívne vouchere pre podniky, ktoré chcú pri inovácii využiť služby z vybraných oblastí kreatívneho priemyslu, t.j.:
  • architektúra,
  • dizajn,
  • reklama a marketing,
  • IKT - programovanie.

V akej hodnote sú kreatívne vouchere?

Vouchere pokryjú max. 50 % nákladov na vybrané služby. Ich hodnota sa líši podľa regiónu (BSK, mimo BSK) a vybraného odvetvia, najviac je pre architektúru - do 7500,- eur.

Pre koho sú vouchere určené?

Pre mikro, malé a stredné podniky registrované na území SR, podnikajúce min. 6 mesiacov.

Online registrácia je do 31.8.2020.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu