Bezplatné poradenstvo pre rodinné podniky (generačná výmena a nástupníctvo) v cene do 25 000 EUR

Schválené od 27.07.2020
[28.07.2020]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Schémy na podporu rodinného podnikania (2017–2020)


Rodinné podniky môžu získať bezodplatne a bez spolufinancovania podporu vo forme odborného poradenstva do výšky 25 000,- eur.
Žiadateľ si experta pre poradenstvo vyberiete zo zoznamu SBA alebo navrhne vlastného odborníka.

Oblasti poradenstva:

  • generačná výmena a nástupníctvo z hľadiska riadenia firmy (manažérske nástupníctvo),
  • nástupníctvo z hľadiska majetku,
  • riešenie dopadov krízy spôsobenej COVID-19, v súvislosti s rodinným podnikaním.

Pre koho je poradenstvo určené?

Pre mikro, malé a stredné rodinné podniky so sídlom podnikania na území SR, okrem odvetví rybolovu, akvakultúry, poľnohospodárskej a potravinárskej prvovýroby.

O výzvu môžete žiadať od 31.7.2020 do 17.8.2020.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu