Suma minimálnej mzdy na rok 2021 bude 623 eur

Schválené od 30.10.2020 - Číslo zákona: 663/2007
[21.10.2020]

Zákon o minimálnej mzde


Parlament schválil novelu zákona o minimálnej mzde, ktorá vzhľadom na situáciu, ktorá nastala v roku 2020 a ktorú nebolo možné predvídať, navrhuje pre rok 2021 neaplikovať postup založený na vzorci vychádzajúcom z priemernej mesačnej mzdy z roku 2019 a zavádza jednorazové fixné ustanovenie sumy mimimálnej mzdy pre rok 2021. 
Suma minimálnej mzdy na rok 2021 sa ustanovuje na 623 eur za mesiac (3,580 eur za každú odpracovanú hodinu). 

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu