Bezplatná účasť na odbornom podujatí v rámci EÚ pre podnikateľov

Schválené od 07.07.2020
[08.07.2020]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci stážového programu národného projektu NPC v regiónoch / v Bratislave, Medzinárodné odborné podujatia


Malí a strední podnikatelia (MSP) sa môžu bezplatne fyzicky alebo online zúčastniť na odbornej konferencii, seminári alebo workshope v rámci EÚ, vrátane Slovenska.
Podmienky podujatia:
  • koná sa v období september - december 2020,
  • v členskej krajine EÚ,
  • trvá max. 5 dní (4 noci).
Bezplatne získate:
  • letenky do a z miesta konania podujatia v zahraničí,
  • ubytovanie,
  • vstupenky / zabezpečenie online účasti (pri online podujatí) pre max. 2 zástupcov MSP.
Vyhlásené sú štyri výzvy v závislosti od založenia (do 3 rokov / nad 3 roky) a sídla (v BA kraji / mimo BA kraja) MSP.
Žiadosť je nutné zaslať najneskôr 4 týždne pred začiatkom udalosti.
Výzva je otvorená do 1.12.2020.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu