Grant pre start-upy pre zelené inovácie a na technológie a pomoc starým a chorým osobám pri bývaní

Schválené od 07.07.2020
[08.07.2020]

Výzva schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov), Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, Nórske granty 2014 –2021


Grant do 200 000 eur pre start-upy na projekty zamerané na vývoj, aplikáciu a uvedenie na trh inovatívnych procesov, technológií a riešení v rámci oblastí:
  • zelené inovácie v priemysle - obehová ekonomika, zelené IKT, zníženie environmentálnej záťaže, čistá/obnoviteľná energia, inteligentné stavebné technológie, inovácie v doprave a iné,
  • verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní - telemedicína, biotechnológia, robotika, produkty pre monitorovanie životných funkcií, technológie pre inteligentné domy, inteligentné textílie, IKT systémy a iné.
Podporené budú investície malých a stredných podnikov (MSP) do posilnenia a rastu ich činností (do vybavenia, strojov).
Oprávnení žiadatelia: MSP zriadené 1 až 5 daňových období pred uzatvorením výzvy.
Spolufinancovanie žiadateľa: min. 10%.
Projekty je možné implementovať s max. 2 partnermi, prioritne z Nórska.
Uzatvorenie výzvy: 23.10.2020.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu