Zrušenie povinnosti podnikateľov vypracovať reklamačný poriadok a ďalšie zmeny v reklamáciách

Schválené od 20.07.2020 - Číslo zákona: 250/2007
[28.07.2020]

Zákon o ochrane spotrebiteľa


Parlament schválil novelu zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá upravuje podmienky vzťahujúce sa k reklamáciám.
  1. Zrušuje sa povinnosť predávajúceho mať vypracovaný reklamačný poriadok a zverejňovať ho na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.  
  2. Zrušuje sa povinnosť zariadenia spoločného stravovania mať vypracovaný reklamačný poriadok.
  3. Upravuje sa počítanie 30- dňovej lehoty na vybavenie reklamácie, pričom táto lehota začína plynúť až od momentu, kedy bol predmet reklamácie prevzatý predajcom.
Novela zákona taktiež špeciálne upravuje lehoty pre reklamácie, ktoré boli uplatnené v období mimoriadnej situácie, resp. ktoré uplynuli v tomto období. 

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu