Ruší sa pokuta za neoznámenie voľného pracovného miesta

Schválené od 20.07.2020 - Číslo zákona: 5/2004
[28.07.2020]

Zákon o službách zamestnanosti


Parlament schválil novelu zákona o službách zamestnanosti, ktorá ruší pokuty za neplnenie povinnosti zamestnávateľa oznamovať úradu práce, sociálnych vecí a rodiny voľné pracovné miesta a ich charakteristiku.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu