Povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom sa bude vzťahovať len na väčšie podniky

Schválené od 31.12.2020 - Číslo zákona: 431/2002
[02.12.2020]

Zákon o účtovníctve


Parlament schválil novelu zákona o účtovníctve, ktorá zvyšuje veľkostné kritériá rozhodujúce pre určenie povinnosti nechať overiť účtovnú závierku audítorom.
K zvyšovaniu veľkostných kritérií dôjde postupne.
Od 1.1.2021 sa bude povinnosť overenia závierky vzťahovať na účtovné jednotky, u ktorých sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:
  • celková suma majetku presiahla 3 000 000 eur
  • čistý obrat presiahol 6 000 000 eur
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 40.
Od 1.1.2022 sa bude povinnosť overenia závierky vzťahovať na účtovné jednotky, u ktorých sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:
  • celková suma majetku presiahla 4 000 000 eur
  • čistý obrat presiahol 8 000 000 eur
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 50.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu