Ruší sa povinnosť posielať výtlačky propagačných materiálov stanoveným inštitúciám na archiváciu

Schválené od 20.07.2020 - Číslo zákona: 212/1997
[28.07.2020]

Zákon o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel


Parlament schválil novelu zákona o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel, ktorá upravuje povinnosti vydavateľov pri ich zasielaní stanoveným deponujúcim inštitúciám.
V prvom rade došlo k zrušeniu povinnosti posielať výtlačky periodických publikácií reklamnej (propagačnej) povahy (napr. letáky), nakoľko na ich deponovaní nie je záujem, avšak spadali pod súčasnú definíciu.
Ďalej dochádza k úprave príloh, ktoré špecifikujú počet povinných výtlačkov a inštitúcie, ktorým je potrebné výtlačky na vlastné náklady poslať. Celkovo dochádza k redukcii povinných výtlačkov. 

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu